Αυστηρά μέχρι ποια ημερομηνία θα γίνει η κατάθεση δηλώσεων συμμετοχής από Κ 6 έως Κ 13 (9 Χ 9)

Από την Επιτροπή Υποδομών της ΕΠΣ Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι πρέπει να κατατεθούν οι δηλώσεις συμμετοχής όλων των σωματείων στις κατηγορίες από Κ 6 έως Κ 13 (9 Χ 9) στην Ένωση το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15.00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα), προκειμένου να καταρτιστούν οι όμιλοι ανά κατηγορία και να προσδιοριστούν τα Κέντρα – γήπεδα όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες.

Επισημαίνεται ότι όποιο σωματείο δεν καταθέσει δήλωση συμμετοχής στην ΕΠΣ Μακεδονίας ΔΕΝ έχει δικαίωμα ν’ αγωνιστεί σε καμία κατηγορία Υποδομών. Όσα σωματεία καταθέσουν εκπρόθεσμα τις δηλώσεις συμμετοχής τους, αυτές δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα μπορούν να αγωνιστούν οι ομάδες τους