Ενημέρωση της ΕΠΣ Μακεδονίας για την κατάθεση – αποστολή των αιτήσεων μεταβολών

Από την ΕΠΣ Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι για την κατάθεση – αποστολή των αιτήσεων μεταβολών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών περ. 2022 – 2023 ισχύουν τα παρακάτω:

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

            Το Τμήμα Μητρώου Δελτίων ενημερώνει τους παράγοντες των σωματείων, ότι δεν έχει διαφοροποιηθεί τίποτα στη διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων μεταβολών για την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών.

Οι αιτήσεις μεταβολών, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, των ποδοσφαιριστών, τους οποίους θέλουν να εγγράψουν (πρώτη εγγραφή, μετεγγραφή ή επανεγγραφή) τα σωματεία, μπορούν να κατατεθούν με τους παρακάτω τρεις (3) τρόπους :

1)    Με αυτοπρόσωπη παρουσία, στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Μ., αλλά αυστηρά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, σε καθορισμένη μέρα και ώρα, έπειτα από επικοινωνία με τη Γραμματεία της Ένωσης ([email protected], 2310284285, εσωτ.0)

2)    Με αποστολή όλων των δικαιολογητικών, καθώς και της απόδειξης κατάθεσης του αντίστοιχου παράβολου στην Τράπεζα Πειραιώς ή στην Εθνική Τράπεζα, με ταχυδρομική συστημένη επιστολή ή με courier στη διεύθυνση της Ε.Π.Σ.Μ.

Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Υπόψη Τμήματος Μητρώου δελτίων ποδοσφαιριστών

Τσιμισκή 31, 54624 Θεσσαλονίκη

3)    Ηλεκτρονική αποστολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστή ΜΟΝΟΝ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

Όλα τα δικαιολογητικά, καθώς και η απόδειξη κατάθεσης του αντίστοιχου παράβολου στην Τράπεζα Πειραιώς ή στην Εθνική Τράπεζα, θα πρέπει να στέλνονται σε μορφή αρχείου pdf ενώ η φωτογραφία του ποδοσφαιριστή σε μορφή αρχείου jpg.

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα πρωτότυπα έγγραφα , με την παραλαβή των συγκεκριμένων δελτίων.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι, κατά τους δύο (2) τελευταίους τρόπους κατάθεσης των αιτήσεων μεταβολών, θα πρέπει στην απόδειξη κατάθεσης του παραβόλου στην τράπεζα να αναγράφονται τα επίθετα των ποδοσφαιριστών την εγγραφή των οποίων  αιτείται το σωματείο.

Τραπεζικοί λογαριασμοί της Ε.Π.Σ.Μ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR48 0172 2360 0052 3602 1796 699

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  GR3401105400000054020356009.

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι δε θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις μεταβολών ή λοιπά δικαιολογητικά σκαναρισμένα ή φωτογραφημένα από κινητό τηλέφωνο.

Σε περίπτωση που η τραπεζική κατάθεση πραγματοποιηθεί σε τράπεζα μη συνεργαζόμενη με την Ε.Π.Σ.Μ., το κόστος μεταφοράς χρημάτων βαρύνει τον καταθέτη.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Α.  ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Από την 1/7/2021 όλα τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας , ερασιτεχνών, είτε ΠΑΕ είτε Σωματείων, είναι πλέον ορισμένου χρόνου, με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγιστη τα πέντε (5) έτη. Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά και μόνο η πρώτη εγγραφή ανηλίκων ποδοσφαιριστών, θα δύναται να είναι ορισμένου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγιστη τα επτά (7) έτη. Σε κάθε περίπτωση η λήξη ισχύος του δελτίου είναι η λήξη εκάστης αγωνιστικής περιόδου (30/06).

Όλα τα σωματεία υποχρεούνται να αντικαταστήσουν όλα τα δελτία των ποδοσφαιριστών που ανήκουν ήδη στη δύναμη τους, με το δελτίο νέου τύπου (επανέκδοση) , η διάρκεια των οποίων μπορεί να είναι από ένα (1) έως πέντε (5) έτη.

Ποδοσφαιριστές των οποίων τα δελτία παλαιού τύπου δεν αντικατασταθούν, παραμένουν στη δύναμη του σωματείου έως την 30-6-2024δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες του οργανωμένου ποδοσφαίρου (αρχής γενομένης από την περίοδο 2021-2022) και τυχόν συμμετοχή τους θα θεωρείται αντικανονική μετά την υποβολή σχετικής ένστασης (άρθρο 23 Κ.Α.Π.)

Β. ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ  ΣΕ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

Όλα τα σωματεία υποχρεούνται να αντικαταστήσουν όλα τα δελτία των ποδοσφαιριστών που ανήκουν ήδη στη δύναμη τους, με το δελτίο νέου τύπου (επανέκδοση). Το επανεκδοθέν δελτίο θα είναι άσπρου χρώματος, όπως και όλα τα δελτία αθλητικής ιδιότητας, από τις 01/07/2021 και στο εξής.

Για την επανέκδοση των παλαιού τύπου δελτίων των ποδοσφαιριστών τους, τα σωματεία θα πρέπει να προσκομίζουν για το καθένα ξεχωριστά, τα εξής :

1)    Έντυπο μεταβολών, καθόλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο

α) αν είναι ανήλικος ο ποδοσφαιριστής, υπογράφει ο κηδεμόνας του στο μπροστά μέρος και συμπληρώνει την υπεύθυνη δήλωση-συναίνεση στο πίσω μέρος

β) Έντυπο με ελληνικούς χαρακτήρες για τους Έλληνες και λατινικούς για τους αλλοδαπούς και υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

2)    Φωτοτυπία ταυτότητας του ποδοσφαιριστή

3)    Πράξη συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του ποδοσφαιριστή, αν δεν έχει ήδη καταθέσει

4)    Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του, τύπου διαβατηρίου (σε μέγεθος)

5)    Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας παραμονής σε ισχύ του ποδοσφαιριστή, αν είναι αλλοδαπός

6)    Επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου του ποδοσφαιριστή, αν είναι υπήκοος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7)    Συγκεντρωτική κατάσταση ποδοσφαιριστών, των οποίων τα δελτία κατατίθενται προς επανέκδοση

Το παράβολο για την επανέκδοση δελτίου παλαιού τύπου σε νέου θα ορίζεται ανάλογα την κατηγορία και τα έτη που συμφώνησαν τα ενδιαφερόμενα μέρη {σωματείο-ποδοσφαιριστής) να αγωνίζεται ο ποδοσφαιριστής στο συγκεκριμένο σωματείο ( από ένα (1) έως πέντε (5) έτη}.

Γ.  ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

1)    Το νέο έντυπο αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή/στριας συμπληρώνεται πλέον μόνο στο μπροστά μέρος.

2)    Στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή/στριας είναι και πάλι υποχρεωτική η σημείωση  α) του χρόνου διάρκειας της πρώτης εγγραφής, της μετεγγραφής ή της επανεγγραφής του ποδοσφαιριστή στο σωματείο, με τη σημείωση/διαγραφή του ανάλογου τετραγώνου που προβλέπει τα έτη ισχύος του δελτίου του (ελάχιστη διάρκεια ένα έτος-μέγιστη πέντε έτη, με εξαίρεση μόνο την πρώτη εγγραφή ανήλικου ποδοσφαιριστή του οποίου το δελτίο μπορεί να έχει ελάχιστη διάρκεια ένα έτος και μέγιστη επτά έτη), β) η αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. του ποδοσφαιριστή καθώς και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email)( του ίδιου ή του κηδεμόνα του και όχι του σωματείου, του προπονητή του ή κάποιου φίλου του)

3)    Για κάθε μεταβολή που πραγματοποιεί ανήλικος ποδοσφαιριστής  (πρώτη εγγραφή, μετεγγραφή, επανεγγραφή, μεταγραφή με υποχρέωση επιστροφής ή αποδέσμευση) πρέπει να συναινεί ο κηδεμόνας του ή αυτός/η που έχει τη γονική μέριμνα του ανήλικου, στην προβλεπόμενη θέση υπογραφής, αλλά και  με την έγγραφη συναίνεσή του, πάντα θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής (στο μπροστά μέρος του εντύπου πλέον)

4)    Η φωτογραφία στο έντυπο αίτησης μεταβολών θα πρέπει να είναι τύπου διαβατηρίου (στο μέγεθος), έγχρωμη, πρόσφατη και να επικολλάται σε αυτό (με κόλλα) και όχι να επισυνάπτεται (με συρραπτικό).

5)    Η αίτηση μεταβολών πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη, να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κάθε παράγοντα που αναφέρεται σε αυτήν ( ποδοσφαιριστής, Πρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, κηδεμόνας), να υπογράφεται από αυτούς και να σφραγίζεται από τα σωματεία που αναφέρονται.

6)    Οποιαδήποτε έλλειψη ή διαγραφές, στίγματα, χρήση διορθωτικού υγρού, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης από το ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας των δελτίων και για αυτό το λόγο τέτοιου είδους έντυπα μεταβολών δε θα παραλαμβάνονται από το Τμήμα μητρώου δελτίων της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας.

Δ.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

            Εκτός των λοιπών δικαιολογητικών ανά περίπτωση, υποχρεωτικά δικαιολογητικά, και πάλι, για όλες τις μεταβολές, εκτός των αποδεσμεύσεων, είναι :

1)    Αντίγραφο της Κάρτας Υγείας του ποδοσφαιριστή/στριας , συμπληρωμένη από ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ή ΙΔΙΩΤΗ , καθώς και από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, πιστοποιημένους  από το Ε.Κ.Α.Ε. (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ).

Επισημαίνεται ότι μη ευδιάκριτες φωτοτυπίες ή σφραγίδες, μουτζούρες, διορθώσεις θα αποτελούν λόγω απόρριψης/επιστροφής της αίτησης μεταβολών.

2)    Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου (στο μέγεθος), η οποία πλέον θα εκτυπώνεται στο δελτίο αθλητικής ιδιότητας ( και δε θα επικολλάται/επισυνάπτεται).