ΕΠΣ Μακεδονίας: Ημερομηνίες μετεγγραφών ποδοσφαιριστών

Την αγωνιστική περίοδο 2021 – 2022 ισχύουν οι παρακάτω ημερομηνίες για πρώτες εγγραφές, μετεγγραφές, επανεγγραφές, μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές), ατομικές και ομαδικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών και διεθνείς μετεγγραφές.

Συγκεκριμένα:

  1. Πρώτες εγγραφές Ανηλίκων: Μέχρι 30.6.2022
  2. Πρώτες εγγραφές Ενηλίκων: Μέχρι 1.11.2021 και 1.1.2022 – 28.2.2022
  3. Μετεγγραφές: Μέχρι 1.11.2021 και 1.1.2022 – 31.1.2022 (μόνον ένα μήνα)
  4. Επανεγγραφές: Μέχρι 1.11.2021 και 1.1.2022 – 28.2.2022
  5. Μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην Υποσχετικές) : Μέχρι 1.11.2021 και 1.1.2022 – 31.1.2022 (μόνον ένα μήνα)
  6. Αποδεσμεύσεις (ατομικές): Μέχρι 30.6.2022 (αφορά ποδοσφαιριστές που ανήκαν στο σωματείο έως στις 1.7.2021)
  7. Αποδεσμεύσεις (ομαδικές): Μέχρι 30.6.2022 (αφορά ποδοσφαιριστές που ανήκαν στο σωματείο έως στις 1.7.2021)
  8. Διεθνείς μετεγγραφές: Μέχρι 1.11.2021 και 1.1.2022 – 31.1.2022 (μόνον ένα μήνα)
  9. Προσωρινές αποδεσμεύσεις χωρίς όριο χιλιομετρικής απόστασης (μετοίκιση λόγω εργασίας ή σπουδών), κατόπιν προσφυγής /αίτησης στην ΕΙΠ / ΕΠΟ: Όλο το χρόνο