ΕΠΣΜ: Καμία αλλαγή στο πρόγραμμα των αγώνων εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων

Από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι μετά τη δημοσιοποίηση του εβδομαδιαίου αγωνιστικού προγράμματος κάθε Σαββατοκύριακου, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τη διεξαγωγή των αγώνων, δεν επιδέχεται ΚΑΜΙΑ αλλαγή, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων λόγω θανάτου, covid-19 ή άλλων αιτιολογημένων πολύ σοβαρών περιπτώσεων.

Kύριο μέλημα της Ε.Π. / ΕΠΣΜ κατά την κατάρτισή του προγράμματος είναι το μοίρασμα των αγώνων σε τρεις ζώνες (Σαββάτο απόγευμα, Κυριακή πρωϊ και Κυριακή απόγευμα), προκειμένου να εξασφαλιστεί η επαρκής στελέχωση των αγώνων με διαιτητές, γιατρούς και παρατηρητές, έχοντας ως δεδομένο ότι κάθε Κυριακή ένας ικανός αριθμός διαιτητών ορίζεται στα Εθνικά πρωταθλήματα και υποβάλλονται αρκετά κωλύματα από τους διαιτητές για οικογενειακούς λόγους, επαγγελματικούς λόγους και λόγω τραυματισμών ή ασθενειών (π.χ. covid-19).

Αιτήματα τα οποία υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν μπορούν να γίνουν δεκτά, γιατί ανατρέπεται ο συνολικός προγραμματισμός των αγώνων σ’ όλες τις κατηγορίες και δημιουργούνται επιπρόσθετα προβλήματα στο σχεδιασμό των αγωνιστικών υποχρεώσεων των σωματείων.

Ενδεχόμενα αιτήματα σωματείων μπορούν να κατατίθενται στην Ε.Π. / ΕΠΣΜ, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την τέλεση των αγώνων, για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους τα οποία θα εξετάζονται λεπτομερώς αν θα γίνονται δεκτά ή θα απορρίπτονται.