Οι ημερομηνίες για πρώτες εγγραφές μετεγγραφές, αποδεσμεύσεις, υποσχετικές και επανεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών που ισχύουν την αγων. περίοδο 2019 – 2020

Από την Ε.Π.Σ. Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι για την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020 ισχύουν οι παρακάτω ημερομηνίες για πρώτες εγγραφές, μετεγγραφές, διεθνείς μετεγγραφές, ατομικές και ομαδικές αποδεσμεύσεις, υποσχετικές και επανεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, όπως αποφάσισε η ΕΠΟ.
Συγκεκριμένα:
1. Πρώτη Εγγραφή: 1.7.2019 – 30.11.2019 και 1.1.2020 – 30.4.2020
2. Μετεγγραφή: 1.7.2019 – 31.10.2019 και 1.1.2020 – 31.1.2020
3. Διεθνής Μετεγγραφή: 1.7.2019 – 31.10.2019 και 1.1.2020 – 31.1.2020
4. Επανεγγραφή: 1.9.2019 – 31.10.2019 και 1.1.2020 – 28.2.2020
5. Υποσχετική : 1.7.2019 – 31.8.2019 και 1.1.2020 – 31.1.2020
6. Αποδέσμευση (ατομική): 1.7.2019 – 31.8.2019 και 1.1.2020 – 31.1.2020
7. Αποδέσμευση (ομαδική): 1.7.2019 – 30.9.2019 και 1.1.2020 – 31.1.2020