Η πρόταση για διευκόλυνση των σωματείων της που κατέθεσε η ΕΠΣ Μακεδονίας

Η ΕΠΣ Μακεδονίας κατέθεσε πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών και ζήτησε όσα σωματεία έχουν εκκρεμότητες και υποβάλουν εκπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις, για διευκόλυνσή τους, με νομοθετική παρέμβαση, να καταστεί δυνατή η τμηματική καταβολή του συνόλου των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4174/2013, σε αντικατάσταση της ισχύουσας πρόβλεψης περί εφάπαξ καταβολής και ολοσχερούς εξόφλησης, προκειμένου έγκαιρα να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο σωματείων της ΓΓΑ.