Ημερομηνίες για τις μετεγγραφές για καλοκαιρινή αλλά και χειμερινή περίοδο

Οι ημερομηνίες για πρώτες εγγραφές, μετεγγραφές, επανεγγραφές, μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην  υποσχετικές) και αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών

που ισχύουν την αγων. περίοδο 2022 – 2023

Οι παρακάτω ημερομηνίες ισχύουν για πρώτες εγγραφές, μετεγγραφές, επανεγγραφές, μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές), ατομικές και ομαδικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών και διεθνείς μετεγγραφές.

Συγκεκριμένα:

1.           Πρώτες εγγραφές Ανηλίκων: Έως 30.6.2023

2.           Πρώτες εγγραφές Ενηλίκων: Έως 31.10.2022 και 1.1.2023 έως 31.1.2023

3.           Μετεγγραφές: Έως 31.10.2022 και 1.1.2023 έως 31.1.2023

4.           Επανεγγραφές: Έως 31.10.2022 και 1.1.2023 έως 31.1.2023

5.           Μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην Υποσχετικές) : Έως 31.10.2022 και 1.1.2023 έως 31.1.2023

6.           Αποδεσμεύσεις (ατομικές): Έως 30.6.2023

7.           Αποδεσμεύσεις (ομαδικές): Έως 30.6.2023 (αφορά ποδοσφαιριστές που ανήκαν στο σωματείο έως στις 1.7.2022)

8.           Διεθνείς μετεγγραφές: Έως 31.10.2022 και 1.1.2023 έως 31.1.2023

9.           Επανεκδόσεις δελτίων παλαιού τύπου: Έως 30.6.2023

10.        Προσωρινές αποδεσμεύσεις χωρίς όριο χιλιομετρικής απόστασης (μετοίκιση λόγω εργασίας ή σπουδών), κατόπιν προσφυγής /αίτησης στην ΕΙΠ / ΕΠΟ: Όλο το χρόνοΑπάντησηΠροώθηση