Σημαντική ανακοίνωση της ΕΠΣ Μακεδονίας προς τα Σωματεία της δύναμης της

Η Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ υπενθυμίζει στα σωματεία της δύναμής της ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του νόμου 4557/2018 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4734/2020, υποχρεούνται να δηλώσουν τα στοιχεία του Προέδρου, Γενικού γραμματέα και του Ταμία τους, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), μέσω του TAXISNET, στην εφαρμογή «ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ», μέχρι την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021.

Σε περίπτωση μη υποβολής θα επιβληθούν στο σωματείο οι σχετικές κυρώσεις όπως, μη έκδοση φορολογικής ενημερότητας και χρηματικό πρόστιμο.