Τι «δίπλωμα» πρέπει να διαθέτει ένας προπονητής για να καθίσει σε πάγκο Α1, Α, Β΄ και Γ’ κατηγορίας

Οι προπονητές των σωματείων της Α1 και της Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, ήτοι να είναι κάτοχοι διπλώματος UEFA B (και άνω) και ταυτότητας UEFA τριετούς διάρκειας σε ισχύ, να είναι μέλη του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης ή άλλου Συνδέσμου και να κατέχουν Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που εκδίδεται από την ΕΠΣΜ με κατάθεση του αντίστοιχου παραβόλου.

Οι προπονητές των σωματείων της Β’ και της Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας και όσων συμμετέχουν στα πρωταθλήματα Υποδομών σ’ όλες τις κατηγορίες, θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, ήτοι να είναι κάτοχοι (τουλάχιστον) διπλώματος UEFA C (και άνω) και ταυτότητας UEFA / ΕΠΟ τριετούς διάρκειας σε ισχύ, να είναι μέλη του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης ή άλλου Συνδέσμου και να κατέχουν Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που εκδίδεται από την ΕΠΣΜ, με κατάθεση του αντίστοιχου παραβόλου.

Οι βοηθοί προπονητών, οι προπονητές φυσικής κατάστασης (γυμναστές) και οι προπονητές τερματοφυλάκων των σωματείων, θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, ήτοι να είναι κάτοχοι διπλώματος UEFA C (και άνω) και ταυτότητας UEFA / ΕΠΟ τριετούς διάρκειας σε ισχύ, να είναι μέλη του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης ή άλλου Συνδέσμου και να κατέχουν Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που εκδίδεται από την ΕΠΣΜ, με κατάθεση του αντίστοιχου παραβόλου.
Σε περίπτωση, που τα σωματεία δεν απασχολούν πιστοποιημένο προπονητή, τότε κανένα φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να κάθεται στον πάγκο κάθε ομάδας.