Φούρδας Θεόδωρος

Θέση
Επιθετικός
Προηγούμενες Ομάδες
Μακεδονικός Λητής