Γ. Μότσανος “Όλο αυτό μας κρατάει πίσω, δεν μπορούμε να το περιγράψουμε, ούτε να το συνειδητοποιήσουμε”

Τα δικά τους συναισθήματα για τα όσα πρωτόγνωρα ζούμε στο ποδοσφαιρικό κυρίως κομμάτι απαντώντας σε κάποιες ερωτήσεις  θα κληθούν να

Read more