ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ

Κύμινα, Αυγή, ΙΕΚ, Σχολάρι, Βασιλικά: Τι κάνανε πέρυσι τέτοιο καιρό, που είναι φέτος!

Τι  ΕΚΑΝΕΣ ΠΕΡΥΣΙ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΙΡΟ….ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΦΕΤΟΣ…! ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ,…