Σερμπίνης Βασίλης

Θέση
Μέσος
Τωρινή Ομάδα
Ποσειδώνας Καλαμαριάς